Organizing Committee

Organizing Committee

Dr H Ramesh

Dr H Ramesh

Patrons
Dr Philip Augustine

Dr Philip Augustine

Patrons
Dr Abraham Koshy

Dr Abraham Koshy

Patrons
Dr Mathew Philip

Dr Mathew Philip

Patrons
Dr Rama P Venu

Dr Rama P Venu

Patrons
Dr Ramesh G N

Dr Ramesh G N

Patrons
Dr S Sudhindran

Dr S Sudhindran

Chairman
Dr Venu B

Dr Venugopal B

Vice Chairman
Dr Ramesh Rajan

Dr Ramesh Rajan

Vice Chairman
Dr Mathew Jacob

Dr Mathew Jacob

Organising Secretary
Dr Sajesh S

Dr Sajesh S

Joint Organising Secretary
Dr Bonny Nateshan

Dr Bonny Nateshan

Joint Organising Secretary
Dr KRISHNADAS D

Dr Krishnadas D

Joint Organising Secretary
Dr Charles Panackal

Dr Charles Panackal

Treasurer
Dr Lakshmi Kumar

Dr Lakshmi Kumar

Committee Member

Committee Members

 • Dr Arunkumar M L
 • Dr Anish Kumar
 • Dr Cyriac Abby Philips
 • Dr Baiju Kundil
 • Dr Binoj S T
 • Dr Badrinath
 • Dr Christi Titus Varghese
 • Dr Dinesh Balakrishnan
 • Dr Deepak George T
 • Dr Geetha M
 • Dr Harikumar R Nair
 • Dr Johns Shaji Mathew
 • Dr Biju Chandran
 • Dr Abhishek Yadav
 • Dr Madhu Sasidharan
 • Dr Manjuraj K P
 • Dr Murali A
 • Dr Noushif M
 • Dr Nitha George
 • Dr Puneeth Dhar
 • Dr Rommel S
 • Dr Shaji P
 • Dr Ramachandran
 • Dr Shabeer Ali
 • Dr Sylesh Aikot
 • Dr Samesh Padman
 • Dr Shiraz Ahmad Rather
 • Dr Solomon John
 • Dr Sangeeth P S
 • Dr Sujith Philip
 • Dr Unnikrishnan G
 • Dr Zubair Mohamed
 • Dr Joseph George

Advisory Panel

 • Professor Mohamed Rela
 • Dr Vijay Vohra
 • Prof Varghese Thomas
 • Dr.Suresh G Nair
 • Dr Subash Gupta
 • Dr Prakash K
 • Prof Vinayakumar K V
 • Dr Kaiser Raja
 • Dr Sudheer O V
 • Dr Sunil Mathai

LTSI INDIA

 • Dr A S Soin
 • Dr Mathew Jacob
 • Dr Olithselvan
 • Dr Amit Rastogi
 • Dr Neerav Goyal

Executive Council

 • Dr Kaiser Raja
 • Dr S Sudhindran
 • Dr Rajasekhar Perumalla
 • Dr Naresh Shanmugam
 • Dr Balbir Singh
 • Dr Ashish Malik
 • Dr Anand Ramamurthy