Organizing Committee

Organizing Committee

Dr H Ramesh

Dr H Ramesh

Patrons
Dr Philip Augustine

Dr Philip Augustine

Patrons
Dr Abraham Koshy

Dr Abraham Koshy

Patrons
Dr Mathew Philip

Dr Mathew Philip

Patrons
Dr Rama P Venu

Dr Rama P Venu

Patrons
Dr Ramesh G N

Dr Ramesh G N

Patrons
Dr S Sudhindran

Dr S Sudhindran

Chairman
Dr Venu B

Dr Venugopal B

Vice Chairman
Dr Ramesh Rajan

Dr Ramesh Rajan

Vice Chairman
Dr Mathew Jacob

Dr Mathew Jacob

Organising Secretary
Dr Sajesh S

Dr Sajesh S

Joint Organising Secretary
Dr Bonny Nateshan

Dr Bonny Nateshan

Joint Organising Secretary
Dr KRISHNADAS D

Dr Krishnadas D

Joint Organising Secretary
Dr Charles Panackal

Dr Charles Panackal

Treasurer
Dr Lakshmi Kumar

Dr Lakshmi Kumar

Committee Member
drabhishek

Dr Abhishek

Dr Biju Chandran

drbinoj

Dr.Binoj

drchristititusvarghese

Dr.Christi Titus Varghese

drkrishnanunni

Dr.Krishnanunni

drshaji

Dr.Shaji

drshweta

Dr.Shweta

drsolomonkuruvillajohn

Dr.Solomon Kuruvilla John

Committee Members

 • Dr Arunkumar M L
 • Dr Anish Kumar
 • Dr Cyriac Abby Philips
 • Dr Baiju Kundil
 • Dr Binoj S T
 • Dr Badrinath
 • Dr Christi Titus Varghese
 • Dr Dinesh Balakrishnan
 • Dr Deepak George T
 • Dr Geetha M
 • Dr Harikumar R Nair
 • Dr Johns Shaji Mathew
 • Dr Biju Chandran
 • Dr Abhishek Yadav
 • Dr Madhu Sasidharan
 • Dr Manjuraj K P
 • Dr Murali A
 • Dr Noushif M
 • Dr Nitha George
 • Dr Puneeth Dhar
 • Dr Rommel S
 • Dr Shaji P
 • Dr Ramachandran
 • Dr Shabeer Ali
 • Dr Sylesh Aikot
 • Dr Samesh Padman
 • Dr Shiraz Ahmad Rather
 • Dr Solomon John
 • Dr Sangeeth P S
 • Dr Sujith Philip
 • Dr Unnikrishnan G
 • Dr Zubair Mohamed
 • Dr Joseph George

Advisory Panel

 • Professor Mohamed Rela
 • Dr Vijay Vohra
 • Prof Varghese Thomas
 • Dr.Suresh G Nair
 • Dr Subash Gupta
 • Dr Prakash K
 • Prof Vinayakumar K V
 • Dr Kaiser Raja
 • Dr Sudheer O V
 • Dr Sunil Mathai

LTSI INDIA

 • Dr A S Soin
 • Dr Mathew Jacob
 • Dr Olithselvan
 • Dr Amit Rastogi
 • Dr Neerav Goyal

Executive Council

 • Dr Kaiser Raja
 • Dr S Sudhindran
 • Dr Rajasekhar Perumalla
 • Dr Naresh Shanmugam
 • Dr Balbir Singh
 • Dr Ashish Malik
 • Dr Anand Ramamurthy